Mérgező hit

(B. Jackson összefoglalása)

1. BEVEZETÉS. 2

2. BEVEZETŐ GONDOLATOK. 2

A. Vallásfüggőség. 2

B. 21 téves hiedelem, amely táplálhatja a mérgező hitet (egészségtelen kereszténység különböző formákban és mértékben). 3

C. 7 irracionális gondolkodásminta, amely vallásfüggőségben szenvedőknél gyakori 4

3. MÉRGEZŐ VALLÁSI RENDSZEREK. 4

A. A mérgező hitrendszerek 11 jellemzője. 4

1. A vallásfüggés mérgező hitrendszerben fejlődik ki. 4

2. A "rendkívüliség" igénylése. 4

3. Tekintélyelv. 5

4. „Mi ő ellenük” gondolkodásmód. 5

5. Természetében büntető. 5

6. A lenyűgöző szolgálatot végző nagy emberek kiégnek. 5

7. A követőket fájdalom emészti. 5

8. Zárt kommunikáció. 5

9. Törvényeskedés. 6

10. Nincs objektív elszámoltathatóság. 6

11. Címkézés. 6

B. A mérgező hitrendszer szerepei 6

Bevezető. 6

A szerepek. 7

C. A mérgező  hitrendszer 10 szabálya. 7

D. Az egészséges hit jellemzői 8

4. Az én válaszom.. 9

A. Szerintem minden mérgező szerep valójában hamisítványa az Isten által adott ajándékoknak és szerepeknek: 9

B. Következtés. 10

Mérgező hit: önteszt. 11

 

 

1. BEVEZETÉS

A. Az alábbiakban a Mérgező hit (Toxic Faith) c. könyv összefoglalása következik. A könyv szerzői: Stephen Arterburn & Jack Felton (Kiadó: Oliver-Nelson, 1991)

B. Életem legmegpróbálóbb szakaszában írtam ezt az összefoglalást. Isten áldásaként éltem meg, hogy szembesülhettem a szerzők által tárgyalt problémákkal. A családi rendszerek elméletét és a vallásfüggőséget alkamazzák az egyházi, gyülekezeti életre. Segítettem egy gyülekezet alapításában Indianapolisban, ahol felbukkantak a mérgezés tünetei. Ezek az elvek és igazságok képessé tettek arra, hogy megérthessem és érthetővé tegyem saját történetemet a családomban, ahonnan származom és az egyházban.

2. BEVEZETŐ GONDOLATOK

A. Vallásfüggőség

1. A függőség definíciója: amikor valaki túlzottan / kényszeresen ragaszkodik bármilyen anyaghoz, kapcsolathoz vagy viselkedéshez (feláldozva családot, munkahelyet, gazdasági biztonságot, Istennel való kapcsolatot, fizikai vagy mentális egészséget).

2. Amikor az emberek attól szenvednek, hogy bizonytalannak és jelentéktelennek érzik magukat. Azt, hogy biztonságban vannak és fontosak, a családjukban kellett volna megtanulniuk, ahol felnőttek, illetve végső soron az Istennel, Krisztus által megvalósuló kapcsolatban. Egy űr van a lelkükben, amely követeli, hogy töltsék meg.

3.  Lelkünk fájdalmának az volt a kifejezett célja, hogy Istenhez vezessen minket, aki egyedül képes betölteni a szív mély vágyódását.  

Ahelyett, hogy megértenék ezt az üzenetet, büszkén harcolunk az ellen, hogy egyedül Istenre támaszkodjunk, hogy Ő töltse be szükségleteinket. Önvédelmi játékokat játszva igyekszünk nem meghallani a fájdalom szavát.

Életünk útján haladva gyakran viselkedési mintákra találunk, melyek tompítják a fájdalmat, illetve könnyebbé teszik a fájdalommal való együttélést. Ezek a fájdalomcsillapító szerek lehetnek anyagok, kapcsolatok vagy viselkedések, melyek megkönnyebbülést adnak. Amikor egy személy abnormális kapcsolatot alakít ki egy hangulatváltozást okozó tapasztalattal vagy anyaggal, amelynek életromboló következményei vannak, akkor létrejön a függés. 

4. A függőség három alapvető kategóriába sorolható: anyagfüggőség (pl. alkohol), érzelmi függőség (megengedjük egy érzelemnek, hogy irányítsa, uralja az életünket pl. depresszió), folyamatfüggőség (pl. munka, vallás).

5. A függőség végeredményben bálványimádás, amikor egy kapcsolatot, anyagot vagy viselkedést imádunk Isten helyett.

6. A vallás egészségtelenné válik, ha istentiszteletünk és szolgálatunk nem az Istenben való hitből fakad, aki szeretett minket Krisztusban, és lehetőségeket készített, hogy a vele való közösség nyugvóhelyről szolgáljunk, hanem azért szolgálunk, hogy szeretve legyünk és értékessé váljunk.. Nehéz észrevenni a vallási függőséget, mert az indítéknál érhető tetten. Két ember szolgálhat egymás mellett: az egyik Istenbe vetett hit által szolgál az örök jutalomért (arany, ezüst és drágakövek; 1 Kor 3,12), addig a másik a cselekvésben hisz és az ideig tartó jutalomért szolgál, minden örök életre való hozadék nélkül (fa, széna és szalma). A vallásfüggők általában az egyházban legjobb munkásai, így a „működési zavart” az  életükben nem csak figyelmen kívül hagyja a gyülekezet, hanem jutalmazza. Mindeközben életük a katasztrófa felé halad.

B. 21 téves hiedelem, amely táplálhatja a mérgező hitet (egészségtelen kereszténység különböző formákban és mértékben)

1. A biztonságom és hogy Isten mennyire értékel, a viselkedésemtől függ.

2. Amikor tragédia történik, az igaz hívők szívében akkor is béke honol.

3.Ha igazi hited lenne, akkor Istene meggyógyítana téged, vagy azt, akiért imádkozol.

4. A prédikátorok mind Isten gyermekei és mindegyikben meg lehet bízni. 

5. Az anyagi áldások az erős lélek ismertetőjelei.

6. Minél több pénzt adsz Istennek, annál több pénzt fog neked adni.

7. Bedolgozhatom magam a mennybe.

8. Az életedben levő problémákat konkrét bűn okozza.

9. Soha nem szabad abbahagynom mások szükségleteinek kielégítését.

10. Mindig alá kell magam rendelni a tekintélynek.

11. Isten csak szellemi óriásokat használ.

12. Az Istenben való igaz hit azt jelenti, hogy várok Istenre és nem teszek semmit, amíg ő nem cselekszik.

13. Ha nincs a Bibliában, akkor nem lényeges (minden igazság benne van a Bibliában).

14. Isten megtalálja majd számomra a tökéletes társat.

15. Minden ami velem történik, jó.

16. Az erős hit meg fog védeni a problémáktól és a fájdalomtól.

17. Isten gyűlöli a bűnösöket, haragszik rám és meg akar büntetni.

18. Krisztus csak egy nagy tanító volt.

19. Isten túl nagy ahhoz, hogy törődjön velem.

20. Isten mindenekelőtt boldoggá akar tenni (megszabadítani a fájdalomtól).

21. Istenné válhatsz.  

C. 7 irracionális gondolkodásminta, amely vallásfüggőségben szenvedőknél gyakori

1. Szélsőségekben gondolkodás. A mindent vagy semmit, fekete vagy fehér gondolkodásmód a hajtóerő (nincs szürke; vagy megszoksz, vagy megszöksz), ami miatt a függő nagyon keményen bánik magával és a többiekkel.

2. Érvénytelen következtetések levonása, melyek nem a valóságon alapulnak; globális gondolkodás, azaz olyan szavak használata, mint "soha, mindig."

3. A pozitív dolgok kiszűrése és a valóság eltorzítása. Ezek az emberek szelektív módon csak a negatívumokat hallják meg, ezért mindenhez negatívan állnak hozzá és mindent  negatívan látnak, főleg magukat. Pozitív megjegyzésre, megközelítésre azt válaszolják:  "igen, de ..."

4. A negatív dolgok kiszűrése és a valóság eltorzítása. Ezek az emberek szelektív módon csak a pozitívumokat hallják meg, hogy így védjék a már túlzottan alacsony önértékelésüket. Megengedik maguknak azt, amit másokban elítélnének. Sokan közülük emberi kapcsolatok terén semmilyen mértékben nem boldogulnak, amikor a rehabilitáció alatt meglátják ezt végül, összetörhetnek. 

5. A szívükkel gondolkodnak. Az érzések válnak a valóság alapjává, mert úgy vélik, hogy a saját észlelés „biztosan pontos”.

6. "Kellene" gondolkozásmód. Folyamatosan elítélik önmagukat, mert nerm képesek megfelelni

7. Társfüggés, „mindenért én vagyok a felelős” énközpontú érzése; övéké kell legyen az ellenőrzés; az egyik szemük mindig a mások szükségletein van, a saját szükségleteik rovására. 

 

3. MÉRGEZŐ VALLÁSI RENDSZEREK

A. A mérgező hitrendszerek 11 jellemzője

1. A vallásfüggés mérgező hitrendszerben fejlődik ki. Az alább felsorolt tulajdonságok alapján  a mérgező hitrendszerek  megkülönböztethetőek  más rendszerektől, egyházaktól és lelkészi szolgálatoktól, ahol a cél az emberek hitbeli növekedése és Istennel való kapcsolatuk fejlesztése.

2. A "rendkívüliség" igénylése

a. A mérgező hitrendszerek vezetői rendkívüliséget igényelnek maguknak, mintha különlegesen közeli kapcsolatban lennének Istennek és ez a többiek felé emelné őket az egyházban/gyülekezetben. Ez a megközelíthetetlenség légkörét hozza létre. A vezetők ezt a felsőbbségüket arra használhatják, hogy manipulálják a követőket, akik vagy hisznek és engedemeskednek vagy elszenvedik a következményeket.

b. A mérgező rendszerben a lelkész úgy állítja be saját magát, mint akinek különleges rendeltetése vagy küldetése van, amit senki más nem tud elvégezni. Ez a különleges kiválasztás vagy elhívás sokszor semmi több, mint hogy kórosan szüksége van arra, hogy értékeljék és megbecsülésjék. Istentől kapott különleges hatalmat is igényelhet magának, mint például a természetfeletti gyógyítás képessége.

c. Az áldozattá lett követők, akik az Istennel való közelebbi kapcsolatot keresik, de közben egyre inkább a vezetőre összpontosítanak, elvesztik az Istennel való kapcsolatot, gyakran végleg távol kerülnek a hittől. A félreértelmezett lojalitás lehetővé teszi a vezető téveszméinek, illúzióinak növekedését és lerombolja a lojális követők hitét.

Minden résztvevő számára az az egyetlen remény, ha az Isten különleges szolgájának szerepét igénylő vezetőt elszámolásra lényszerítik vagy lemondatják, hogy megvédjék a további potenciális áldozatokat.

3. Tekintélyelv

a. Egyházak és szolgálatok egy-egy erős vezető látomásából keletkeznek és fejlődnek. A tekintélyelvű vezető azért kerülhet hatalomra, mert tehetség és karizma egyesül energikus és  lendületes egyéniséggel. Akkor válik mérgezővé a rendszer, amikor a vezető „szabad  kéz stílusában” kezd el vezetni, minden valódi elszámoltathatóság nélkül. Gyakran ekkor tapasztalja meg először a vezető a tekintély és hatalom érzését.

b. Akik ilyen körülmények között dolgoznak, azok azt találják, hogy vagy egyetértenek a szolgálat/gyülekezet vezetőségével és haladási irányával, vagy elhagyják azt. Nincs helye kompromisszumnak, mert a diktatórikus vezető abban hisz, hogy mindenkinek, ráadásul kérdések nélkül, alá kell rendelődnie az ő vezetésének. Akik attól tartanak, hogy elvesztik a munkájukat vagy nem találnak hasonló állást, azok inkább alkalmazkodnak a vezetőhöz, mint hogy kétségbe vonjanak bizonyos rossznak látszó döntéseket és tetteket. A vezető és az emberek tehát kölcsönösen eltekintenek a felelősségrevonás  rendszerének működtetésétől és kiiktatják a rendszerből a biztosítékokat.

4. „Mi ő ellenük” gondolkodásmód

a. A vallásfüggők harcban állnak a világgal, hogy megvédjék a területüket és jó emberként állítsák be magukat, akiket nem lehet más emberekhez hasonlítani. Élvonalbeli szolgálatnak és gyülekezetnek tartják magukat, aki fényéhez más embereknek is oda kell jönniük.  

b. Akik ebbe a kizárólagos társaságba tartoznak, azt hiszik, hogy Isten szolgálják,de helyette egy vezetőt szolgálnak, és a vezető elképzeléseit arról, hogy mi legyen és mi ne legyen. 

c. Mindenfajta ellenőrzés és vizsgálat az ellenség támadásaként értékeltetik.

5. Természetében büntető

a. A hatalomtól megittasult vezető (szó szerint a hatalomtól függő vezető) bünteti és eltávolítja a rendszerből azt, aki felboríthatná a status quo-t.

b. A kivülállók számra a teljes gyülekezet/szolgálat negatívnak és büntetőnek tűnik, ahonnan hiányzik az egyensúly, ahol eltorzítják az Isten és Fia által ingyen adott szeretetet, elfogadást és megbocsátást. 

6. A lenyűgöző szolgálatot végző nagy emberek kiégnek a rendszer elvárásai alatt, amely rendszer a kényszeres személyiségekből táplálkozik.

7. A követőket fájdalom emészti. Sok vallásfüggő fizikailag beteg, érzelmileg zavarodott és lelkileg halott, mert a vezetőtől és a gyülekezettől/szolgálattól várják azt, amit csak Isten tud megadni.

8. Zárt kommunikáció

a. A kommunikáció fentről lefele és belülről kifele terjed. Akik a csúcson vannak, többé nem hallják az emberek felfogását és szükségleteit. A bent tartózkodó függők nem törődnek többé már a kívül található emberek szükségleteivel.

b. A rendszerben valakinek az a munkája, hogy megvédje a vezetőt az igazságtól, azáltal hogy megbékíti azokat, akik nem értenek egyet és kielégíti azokat, akik közvetlenül a vezetőhöz akarnak szólni. Ez a helyettes csak azt mondhatja a vezetőnek, amit az hallani akar.  

c. A szervezet végül is hatástalanná válik, mert elveszíti a kapcsolatot azokkal, akiknek a szolgálatára tervezték, hasonlóan ahhoz, mint amikor az apa elveszíti a kapcsolatot a gyermekeivel.

9. Törvényeskedés. Amit csinálsz, sokkal fontosabb, mint aki vagy. A teljesítmény a minden.

10. Nincs objektív elszámoltathatóság

a. Ez a mérgező hitrendszer kulcsa. Ha a vallásfüggők egészséges, elszámoltatható kapcsolatban lennének másokkal, akkor a mérgező hit nem virágozhatna.

b. Az az ember, aki csak Isten felé tartozik elszámolással, az kormányozhatatlan és ellenőrizhetetlen.

11. Címkézés

a. A címkézés megpróbálja személytelenné tenni az embereket, hogy könnyebb legyen elutasítani őket, vagy a véleményüket.  Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy XY tett egy negatív megjegyzést, kijelentik, hogy „áruló” és „kritikus lelkületű”. A címkék csatakiáltássá lesznek, amik segítségével a többi követő mozgosítható a „felkelések leverésésre”. Amikor a címke rákerül valakire, akkor azt az embert így lejáratva nehéz lesz azután embernek tekinteni, akinek valódi szükségletei vannak és akinek kijár a jó megítélés lehetősége.

b. Mivel nehéz racionális, gondolkodó, de más véleménnyel bíró embereket lejáratni, a címke olyan kell legyen, hogy polarizálja, megossza az ellenfeleket, valamint energiával töltse fel a követőket, hogy harcra keljenek ellenük.  Az ellenséget „lelövik” ezért elkerülhető az alapvető kérdések megvitatása.

 

B. A mérgező hitrendszer szerepei

Bevezető

a. Egy egészséges rendszer széles skálájú érzelmekkel, intellektussal és szabad akarattal bíró egyénekből áll, akik képesek egymástól függetlenül  működni. Egy rosszul működő rendszerben minden egyén olyan szerepet játszik, amire a rendszer működéséhez szükség van. Mivel az egyének képtelenek egymástól függetlenül működni,  egymástól függve játsszák a szerepeket és ezzel fenntartják a rendszert. Ezeket a szerepeket játszani kell, hogy a rendszerben élők megmaradhassanak a tagadásukban és elkerüljék a jelentéktelenség gyötrő érzését. 

b. Egy rosszul működő rendszerben a szerepek úgy alakulnak, formálódnak, hogy támogassák a rendszert. Mindenkinek hajlandónak kell lennie a szerepjátszásra, amelyek egyre határozottabb körvonalakat kapnak, ahogy a függés erősödik. Az egyének beleesnek a kiszámítható viselkedések csapdájába, amely eltávolítja Istent és a hitet, és behozza helyette a szabályoktól való függést. Amikor egy személy viselkedése megfelel a megjósolható szerepmintának, akkor az attól való legkisebb eltérés a lázadás jele lesz, amivel gyorsan elbánnak megszégyenítés és elutasítás által. Bár mindegyik szerepet nehéz játszani és fenntartani, még nehezebb elhagyni a szerep adta kiszámíthatóságot, biztonságot és függetlenül cselekedni. Az a személy, aki lépést tesz visszafelé, a valóság felé, a rendszer kitaszítottjává válik.

c. A mérgező hit rendszerében, legyen az család, gyülekezet vagy szolgálat, az üldöző szerepét magára öltő személy vezeti a csoportot. Az üldözőt támogatják az összeesküvőtársak, a képesítők és az áldozatok.   Ezeknek az embereknek egy elsődleges funkciója van: az üldöző működésének biztosítása, a valóságtól elzárva. Minden szerepben élő minden ember hisz abban, hogy a szervezetnek  tovább kell működnie, ezért minden ember feladata az, hogy eltorzítsa, manipulálja, elrejtse vagy letagadja a valóságot és így a mérgező rendszer fennmaradhasson. Különböző módon, de minden személy az üldözőt védi a külső, zavaró tényezőktől, amik megakadályozhatnák, hogy megvalósuljon az üldöző látomása.

d. Ezek az emberek hamis valóságot hoznak létre az által, hogy az üldözőt távolt tartják és elszigetelik a való világtól. Ahogy egyre inkább elköteleződnek az üldöző és a mérgező rendszer mellett, függővé válnak. Függőségbe kerülnek a szerep által előírt viselkedéstől, és a hamis valóságban való részvétel által generált érzésektől.  Amikor abbahagyják a hamis valóság támogatását, ami az üldöző és rendszer fennmaradását teszi lehetővé, már nincs szükség rájuk a rendszerben, amely ezért az kiveti őket.

A szerepek

 

a. Az üldöző. Az üldöző a családapa szerepét játsza. A gyülekezetben ő az, akié a látomása, amit a szervezetnek meg kell valósítania, és ezért minden személynek az a munkája, hogy torzítson, manipuláljon. Az Istenben való  bizalom helyett, és ahelyett, hogy megkockáztatnák az Isten általi elutasítást és árulást (illetve amit annak tekintenének – Közzétevő megj.), arra összpontosítanak, hogy mit tesznek Isten nevében, illetve  amit Istentől küldött azonnali jutalomnak tartanak. Ezen az úton minden hitüket elvesztik Istenben és saját képességeikre  hagyatkoznak, hogy kiérdemeljék Isten jóindulatát. A misszió betöltése lesz mindenné, ámde a rossz okból. Olyan emberekkel veszik körül magukat, akik hajlandóak azt mondani, hogy a cél felé való haladás kiemelkedő.

b. Az összeesküvőtárs. Minden üldözőre jut legalább egy összeesküvőtárs, aki manipulál, terveket forral, hogy az üldözőt a hatalomban és a pozíciójában tartsa. Az üldöző és az összeesküvőtárs egységként működnek, mintha a kettő egy lenne. Mindketten vallásfüggők, amely annak az eszköze, hogy értelmet és kielégülést találjanak. Az összeesküvőtársakat gyakran visszautasítják, ezért sokan összefogva egy bólogató jános csapatot alkotnak, amely csapat mindent megtesz, hogy óvja és védje az ülrözőt. Az üldöző egóját táplálják és megvakítják a valósággal szemben. Amikor konfliktus van, akkor megtalálják a módját, hogy egyetértsenek az üldözővel és támogassák a pozícióját. Minden módon lojálisak. Egy mérgező hitrendszerben ők a legveszélyesebb követők, mivel proaktív módon elkötelezik magukat a rendszer érinthetetlenségének fenntartása mellett.  Az üldözőbe vetett mozdíthatatlan hitük az oka annak, hogy sokan még akkor is támogatni fogják őt, amikor baj, pletyka, vagy az elkövetett rossz elismerése felszínre kerül.

c. A képesítő. Míg az összeesküvőtárs aktívan mesterkedik azon, hogy az üldöző hatalomban maradjon, addig a képesítő szerepe sokkal passzívabb. Nem elősegítik, hanem inkább megengedik az áldozattá válást. Nem aktívak a szervezet döntéshozásában, de készségesen támogatják a csúcson hozott döntéseket. Tudják, hogy valami bűzlik, de nem akarnak kellemetlenséget okozni azzal, hogy felhívják a figyelmet rá. Értékességüket abból merítik, hogy valami „jelentőset” szolgálnak, ezért tudatosan „nem látnak meg” dolgokat és így igazolják képesítő tevékenységüket.  

A félénk segítő addig fog várni, amíg valaki más közbe nem lép. Reménykednek a változásban, de nem mernek tenni érte. Ehelyett igavonóként dolgoznak,  mert úgy érzik rajtuk a felelősség mindenért.

d. Az áldozatok. Az áldozatok teljes bizalmukat  a mérgező hitrendszer vezetőibe helyezik és néma áldozataivá válnak valaminek, amit nem értenek. Félnek az elutasítástól és a magukra maradástól, ezért inkább kihasznált tagjai lesznek valaminek, minthogy egyedül maradjanak, semmihez nem tartozva. Vak hűség és engedelmesség az övék.

e. A kivetett. Ez az egyetlen olyan szerep a mérgező rendszerben, amit nem a függőség diktál. Bármelyik mérgező rendszerben van általában valaki, aki látja a problémát és szembeszáll vele. Egy egészséges rendszerben, az ott szolgáló egyének tisztelik a vezető személyét és pozícióját. És hogy egészséges is maradjon a rendszer, a dolgozók iránt is tiszteletnek kell megnyilvánulnia. Ahol nincs tisztelet, ott a „béresek” nem nyilváníthatnak ellenvéleményt. Ha nem szeretnek valamit, akkor panaszkodóknak, negatívan gondolkodóknak címkézik őket, akik nem csapatjátékosok. A mérgező rendszerben nincs helye annak, aki megkérdőjelezi a vezető feddhetetlenségét vagy módszereit. Aki nem hajlandó az üldöző vagy a összeesküvőtárs szerepét játszani, az kivetett lesz. Elveszítik barátaikat és gyülekezetüket, mert kiállnak a meggyőződésük mellett.

 

C. A mérgező  hitrendszer 10 szabálya

1. Mindenkor és mindenek felett a vezéré a hatalom.

2. Amikor felmerül egy probléma, rögtön találd meg a hibás felet.

3. Ne kövess el hibákat.

4. Soha ne mutass rá a helyzet valóságára.

5. Soha ne fejezd ki az érzelmeidet, hacsak nem pozitívak.

6. Ne tegyél fel kérdéseket, főleg ha azok nehéz kérdések.

7. Ne tegyél semmit, ami kívül esik a szerepeden.

8. Ne bízz senkiben.

9. Semmi sem fontosabb, mint pénzzel támogatni a szervezetet.

10. Minden árod őrizd meg a szervezetről vagy családról kialakított jó képet.

 

D. Az egészséges hit jellemzői

1. A Krisztussal való személyes kapcsolatra koncentrálj, ne a vallásra.

2. Istentől várd  a biztonság és értékesség iránti szükségleteid betöltését.

3. A növekvő hit bizonyítéka a fájdalommal való szembesülés (szó szerint: a fájdalomba való belesétálás)

4. Tiszteld mások személyiségét.

5. Másokat miattuk szolgálj.

6. Sebezhetőség.

7. Bizalommal teljes légkör.

8. Az egyediség ünneplése mások lelki ajándékának felismerése által.

9. Minden központjában a kapcsolatok vannak.

10. Az embereket megtanítják gondolkodni.

11. Kiegyensúlyozott és nem fekete-fehér gondolkodás.

12. Nem védekező.

13. Nem ítélkező.

14. Valóságra épített.

15. Képes érzelmek elfogadására.

16. Képes ember mivoltunk elfogadására, amelynek bizonyítéka, hogy lehet hibázni.

17. Nevetni tudás képessége.

 

4. Az én válaszom

A. Szerintem minden mérgező szerep valójában hamisítványa az Isten által adott ajándékoknak és szerepeknek:

a. Egy személy látást kap Istentől, hogy alapítson egyfajta szolgálatot, legyen az gyülekezet vagy vasárnapi iskola. Ezt a látást alaposan átgondolja és elmondja egy csoport embernek, akik társulnak a megvalósításban, de nem azért, hogy azonosságtudatot nyerjenek, hanem hogy hitben gyakorolják a Szentlélektől kapott ajándékaikat. Az üldöző és az igazán Istentől küldött vezető között az indíték és a ellenőrzés foka a különbség. Az igaz vezető hitben engedelmeskedik és elég biztos (Istenben és magában – fordító megjegyzése) ahhoz, hogy ne kelljen másokat ellenőriznie. Nem kapitulál és nem teszi azt, amit mondanak, mert fél tőlük (1 Sam. 15,24), de nem is uralkodik azok felett, akiket vezet. A vezető egyértelműen vezet, de úgy, mint egy szolga és mint példaképe a nyájnak.

b. Az igaz vezetők örömmel alávetik magukat egy olyan embercsoportnak, akiket ismernek, és akik ismerik őket.  Bíznak a tanácsukban és a velük való kapcsolatot többre becsülik a látás hajszolásánál. Bevárják őket, hogy együtt tudjanak menni. 

1. Az üldöző  az Istentől kapott vezetés adományának a hamisítványa, amit Isten ad egy nőnek vagy férfinak a Szentlélek által. 

2. Az összeesküvőtárs hamisítványként szolgál az igazi vének és kormányzat helyett.

a. A vezetőknek szükségük van egy elszámoltathatósági és döntéshozási struktúrára körülöttük. Ők  (vezető és vének) egyenlő felekként működnek együtt, szolgálatuk alapja a tehetség, az Istentől kapott adomány. Ez az egyedüli különbség. Akik az őket szolgáló vezetőt szolgálják, már önazonossággal, személyiséggel rendelkeznek és csupán Isten nekik adott kegyelmére válaszul teszik dolgukat, hitüknek megfelelően.  Megfelelő okból „lesznek egyre vénebbek”.

b. Nem bólogató jánosok, de nem is független szellemek. Felismerik a vezetés ajándékát az Isten által kijelölt vezetőn és bíznak abban, amire Isten vezeti.  Abban is bíznak, hogy a vezető megérti, hogy a vének miként egészítik ki a vezetőséget és tudják, hogy a vezető hallgatni fog rájuk, megfogadja tanácsaikat. Miközben a vezető azáltal vezet, hogy utat mutat és elől halad, a gyülekezetet/egyházat együtt kormányozzák, vezetik.

3. A képesítők az igazi szolgai munkaerő meghamisításai

a. Jézus azt mondta nekünk, hogy imádkozzunk munkásokért, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Nehémiás gondoskodott arról, hogy ne az ő, hanem az emberek feladata legyen felépíteni a falat Jeruzsálem körül. Gondoskodott arról, hogy mindenük meglegyen, amire ehhez szükségük volt: képzés, eszközök stb.

b. A gyülekezet igazi munkásai lelki ajándékaiknak megfelelően, hitben szolgálnak és nem az odatartozás vagy a fontosság érzéséért. Nem passzív társfüggők ők, akik képessé teszik a beteg vezetőség fennmaradását, mert szükségük van a beteg rendszerre a fájdalmaik csillapítására. Tudják, hogy nem vezetésre termettek, ezért megbíznak a vének Istentől kapott vezetési adományában. De azt is tudják, hogy ha van egy kérdésük, még ha súlyos is az a kérdés, a vezetők nyitottak és meghallgatják aggodalmaikat, és ha szükséges, megteszik a kiigazításokat. Szívükben örömmel Istent szolgálják, és nem a vezetőt vagy a látást.

4. Az áldozatok az istenfélő érdeklődők hamisítványai

a. Ők azok, akik eljönnek a nagyobb összejövetelekre és próbálják eldönteni, hogy csatlakozzanak-e (szó szerint: odaadják-e magukat) a helyi gyülekezetnek. Sok keresztény, akiknek rossz tapasztalatai voltak az egyházzal, határozatlan; néhányan, akik a padsorokban ülnek, félnek, őket úgy kell „beszeretgetni” a családba, az örömteli istentiszteletbe; mások nem keresztények, hanem a hitet próbálják megérteni. 

b. Bármelyik kategóriába esnek is, ők az a halastó, ahonnan tanítványokat lehet halászni. Jézus először 12, majd 70 embert választott ki az őt követő tömegből. Mi a különbség? Miért  lesz valakiből tanítvány és valakiből áldozat? Minden annak a csoportnak az indítékától és cselekvésétől függ, ami körülveszi őket. Egészséges, Jézust dicsőítő és a személyiséget, egyéniséget tisztelő gyülekezetről van szó? Vagy mérgező, a vezetőt dicsőítő és a személyiséget, egyéniséget nem tisztelő gyülekezetről? Mindennél jobban az indíték számít.

5. A kivetettek a mérgező rendszer bátor kritikusai , akik próbálják meggyógyítani a betegséget.

Ahogy Isten meg fogja próbálni meggyógyítani azt, ami beteg, úgy Sátán is megpróbálja szétrombolni azt, ami egészséges. Az egészséges rendszerben lázadókat és farkasokat is fogunk találni.

a. A lázadók keresztények, akiknek valamilyen okból kifolyólag elegendő sérülésük van, hogy ezáltal problémát okozzanak a nyáj többi tagjának, a bűneik miatt. Jó emberek, aki egyszerűen nincsenek tudatában annak, hogy mit csinálnak és miért teszik. Lehet hogy bűnbe estek és gyengéden meg kell őket gyógyítani (Gal. 6.1). Lehet, hogy a gyülekezet fájdalmát jelenítik meg, amit nem sikerült megérteniük. Bármi is a helyzet, a nyáj elhívása arra szól, hogy a szeretettel való megnyerést valósítsa meg, a Máté 18-ben leírt folyamat szerinti buzgó törekvéssel. Ez a bibliai leírás azzal kezdődik, hogy szól az igazi pásztorokról, akik az elveszett bárányt teszik elsődlegessé. Azután azt olvassuk, hogy el kell mennünk a testvérünkhöz, aki bűnben van és meg kell próbálnunk megnyerni. Számos alkalmat kell felkínálnunk, hogy megbánhassa bűnét, mindegyik egyre magasabb kapcsolati áron. Ha a kapcsolat megtartása számít valamit  a lázadónak (ez az ami megkülönbözteti a lázadót a farkastól), akkor végül bűnbánatra fog jutni és megtörténik a szívcsere . A folyamat kulcsa a szeretet. A könyörtelen szolga példázata, ami ezután következik a szövegben, felhívja a figyelmet arra, hogy a légkört át meg át kell járnia a megbocsátás lelkületének.

b. Van egy különbség a lázadó és a farkas között. A lázadók jó, de sérült emberek, akiket egészségessé kell szeretni. A farkasok megosztó, keményszívű emberek, akiket az ellenség helyezett oda azzal a céllal és haditervvel, hogy elpusztítsák a közösséget. Titusz azt mondja: "A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után térj ki." (3,10). Pál azt mondta a korinthusi gyülekezetnek, hogy a gonosz embert távolítsák el maguk közül (1 Kor. 5,13). A vének egyik feladata, hogy megkülönböztessék a lázadókat a farkasoktól (de a farkasokkal is szeretettel kell bánni, és tisztelni kell emberi mivoltukat!) A különbség a szívben van, a szívet kell megismerni.

B. Következtés

1.Ha Jim Jones (hívei tömeges öngyilkosságot követtek el a guyanai Jonestownban 1978. november 18-án) 10 pontot érdemel a mérgező hitrendszer skáláján, a teljesen egészséges pedig 0 pont, akkor a legtöbb család és gyülekezet/egyház valahol köztük helyezkedne el. Az egészségest a ’kevés és valamennyi mérgező viselkedést’ közti sáv jelentené, míg az egészségtelen tartomány a gyakori és a kényszeres mérgező viselkedés közé esne. Hogy mi mennyire voltunk mérgezők, azt vita kérdése. Kétségtelen, hogy én és a gyülekezet rendellenesen működtünk. Annak feszegetése, hogy mennyire, az szerintem csak gyümölcstelen mellékútra terelne. Akár egy darab rákos sejt van, akár ezer darab, az attól még rák. Kérjük Istent, hogy gyökerestől távolítsa el! 

2. Ez a könyv azért volt rendkívül hasznos számomra, mert fontos betekintést nyertem abba, hogy mi történik velünk. Ha megértjük mi a mérgező hit és hogy mi élteti, akkor felismerhetjük és választhatjuk azt, hogy soha többet nem járunk benne semmilyen mértékben sem..

Bill Jackson által tömörített változat

http://www.philosophy-religion.org/criticism/toxicfaith.htm

 

 

Mérgező hit: önteszt

Steve Arterburn és Jack Felton TOXIC FAITH  (Mérgező hit)című könyvéből

Igennel vagy nemmel válaszolj a következő kérdésekre!

1. Panaszkodott-e a családod, hogy mindig elmész a gyülekezeti alkalmakra, ahelyett hogy velük töltenél időt? ________

2. Túlzott bűntudat gyötör, ha egy vasárnap nem mész el az istentiszteletre/misére? ________

3. Úgy érzed, hogy Isten figyeli mit teszel, és ha nem teszel eleget, akkor ellened fordul és nem áld meg? ________

4. Gyakran megmondod a gyerekeidnek, hogy mit tegyenek,de nem magyarázod el miért, mert tudod, hogy úgyis igazad van? ________

5. Úgy találod, hogy kevés időd van a korábbi évek örömeit élvezni, mert annyira lefoglalnak a bizottsági ülések és egyéb gyülekezeti csoportok? ________

6. Panaszkodtak már az emberek arra, hogy annyi igét idézel a Bibliából beszélgetés közben, hogy nehéz veled kommunikálni? ________

7. Azért adsz pénzt Isten művére, mert abban hiszel, hogy Isten gazdaggá tesz, ha adsz? ________

8. Volt-e valaha szexuális kapcsolatod lelkésszel (házasságon kívül)? ________

9. Nehéz számodra, hogy a döntést hozzál anélkül, hogy tanácskoznál a lelkészeddel? Kis dolgokban is? ________

10. Lelkészedet hatalmasabbnak látod, mint a többi embert? ________

11. A hited miatt elszigetelődtél, nehezen találod a hangot, kapcsolatot a családoddal és a barátaiddal? ________

12. Voltál-e valaha abban a helyzetben, hogy a lelkészedtől gyors megoldást vártál valamilyen élethosszan tartó problémára? ________

13. Túlzott bűntudatot érzel-e a legkisebb hibák és hiányosságok miatt? ________

14. Életed legfontosabb kapcsolata egyre romlik erős hitelveid miatt, mert a “gyenge társ” hite nem olyan erős? ________

15. Gondolsz-e valaha úgy Istenre, mint aki azt akarja, hogy elpusztítsd magad vagy másokat, hogy hozzá menj és vele élj? ________

16. Gyakran hiszed azt, hogy Isten hallható hangon kommunikál veled? ________

17. Úgy érzed, hogy Isten mérges rád? ________

18.Azt hiszed, hogy még ma is azért kapsz büntetést, mert gyermekkorodban elkövettél valamit?  ________

19. Úgy érzed, ha egy kicsit keményebben dolgozol, akkor Isten meg fog neked bocsátani? ________

20. Mondta-e neked valaki, hogy egy lelkész manipulálja a gondolataidat és az érzéseidet? ________

Ha legalább 3 kérdésre igennel válaszoltál, akkor vallásfüggő vagy. 

http://www.darvsmith.com/dox/toxicfaith_test.html

 

 


Oszd meg a Tumblr-en