Egység és békesség az Egyházban

A békesség és az egység fontos dolgok Krisztus testében. De a valódi békesség és egység megtapasztalása nem egyenlő annak tettetésével, hogy mindenkivel kijövünk vagy egyetértünk, amikor ez nem így van. A fentiekhez hasonló verseket gyakran használják arra, hogy rávegyék az embereket, hogy egységet tettessenek, mikor valójában nem egyek. Az eredmény egy „ne beszélj” kapcsolatrendszer lesz, melyben a problémákat a szőnyeg alá söprik, és a vezetők nincsenek felelősségre vonva tetteikért. Mivel az emberek egyáltalán nincsenek egységben, a széthúzás és marakodás pletykákon és hátbatámadásokon keresztül nyilvánul meg.

Ha mélyebben megvizsgáljuk a Filippiben lévő verset, ott a szeretet „fenntartását” találjuk. Az efézusi vers a „megtartás” szót használja. Ahhoz, hogy megvédjük a békességet és egységet, azoknak először létezniük kell. Nem lehetséges valamit megtartani vagy fenntartani, ami nem létezik. A szellemileg bántalmazó rendszerekben az embereket arra tanítják, hogy hamisítsák a békességet és egységet. A dolog iróniája az, hogy ezzel valójában a békesség és egység hiánya kerül fenntartásra.

A tanácsadás területéről hozva példát, a diszfunkcionális családokban létezik annak a személynek a fogalma, aki igyekszik egyfajta hamis békességet fenntartani vagy kikényszeríteni, őt úgy is szokták hívni, hogy „békefenntartó”. Ő az, aki egy kapcsolatrendszerben mindenki más kapcsolatába beleavatkozik, és abban próbál nekik segíteni, hogy ignorálják az egymással való problémáikat. Ők gondoskodnak arról, hogy mindenki kijöjjön egymással. Valójában, a „békefenntartó” nem pontos leírása ennek a személynek, mert ahhoz, hogy a békét fenntartsuk, először békével kell rendelkeznünk. Ők inkább „fegyverszünet-teremtők”. A fegyverszünet egy egyezség olyan emberek között, akik még nem békéltek meg egymással és nézeteltéréseiket még le kell rendezni. Amit egy fegyverszünet-teremtő megint csak szeretne elkerülni, az a annak a látszata, hogy bármilyen konfliktus lenne a rendszerben, vagy, egy szellemi rendszer esetében, hogy a vezetőkkel bármi baj lenne, és ez bármi módon konfliktust teremtene másokkal. A konfliktus annak a jele lenne, hogy valami nincs rendben, és a kimondatlan szabályok szerint, olyan nem lehet, hogy valami nincs rendben.

Egy valódi béketeremtő, ahogy a Máté 5-ben láttuk, olyan valaki, aki elmegy oda, ahol nincs béke, és békét teremt. Nem fedi le az egyet nem értést a hamis béke leplével. Nem veszi rá a teljesen egyet nem értőket, hogy úgy csináljanak, mintha ugyanazon az oldalon lennének. Ahhoz, hogy valódi béke jöjjön létre, ne pedig egyszerű fegyverszünet, a szíveknek kell megváltoznia. Honnan fakad ez?

Jakab 3-ban, az apostol ezt írja:

Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. (14-18 v.)

Figyeljük meg először is, hogy Jakab arra emlékeztet minket, hogy az irigység és viszálykodás szívbeli ügy. Azt is észrevehetjük, hogy ahol ezek a dolgok jelen vannak, ott zűrzavar keletkezik. Más szavakkal, a zűrzavar jelenléte egyszerűen a szív problémáját jelzi. Ezért azt elérni, hogy az emberek elsimítsák nézeteltéréseiket nem segít, és csak súlyosbítja a helyzetet. Figyeljük meg azt is, hogy a bölcsesség először tiszta; a béke a tisztaság után következik. A „tiszta” szó nem beszennyezettet, hiteleset, igazit jelent. A bölcsesség az igazságon keresztül hoz békét, nem pedig a fegyverszüneten keresztül.

Pál azt mondja az Efézus 5-ben, hogy „ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket… de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos.” (11, 13 v.). A számon kérhetőség, a szív megváltozása, sőt a békesség is lehetővé válik az igazság fényében. A sötétség az, ahol a bűntettek és a zűrzavar történnek. Jakab a hamis békét és képmutatást démoninak nevezi.

http://szellemieroszak.wordpress.com/2010/08/06/egyseg-es-bekesseg-az-egyhazban/


Oszd meg a Tumblr-en