Titkolózás

Amikor egy vallásos rendszerben azt látod, hogy az emberek titkolóznak – vigyázz! Az emberek nem a helyes dolgokat rejtik el, hanem a helyteleneket.

Az egyik oka, hogy a szellemileg bántalmazó családok vagy gyülekezetek titkolóznak az, hogy annyira ügyelnek a róluk kialakult képre. A rendszerben lévő emberek nem képesek megfelelelni a saját teljesítmény-elvárásuknak, így el kell rejteniük a valóságot. Néhányuk azt gondolja, ezt azért kell megtennie, hogy megvédje Isten becsületét. Ezért a dolgok látszata és mások véleménye fontosabbá válik, mint a valóság. Isten “PR ügynökeivé” válnak. Azonban a helyzet az, hogy Neki nincs szüksége ilyen munkatársakra.

Egy másik oka a gyülekezeti titkolózásnak a vezetőség lenéző, negatív hozzáállása a laikussághoz. Ez összeesküvéseket szül vezetőségi szinten. Ezt gondolják magukban: “Az emberek nem érettek eléggé, hogy kezelni tudják az igazságot.” Ez leereszkedő gondolkodásmód. Összeesküvések a laikusok között is kialakulnak. Mivel nem szabad észrevenni vagy megbeszélni a problémákat, az emberek összeesküvéseket szőnek zárt ajtók mögött vagy a telefonon, így próbálva megoldani a problémákat. Mivel azonban nincs tekintélyük, hiába próbálkoznak megoldani, megoldani, megoldani dolgokat – azok valójában nem oldódnak meg. Mindeközben pedig Isten valódi királyságának építése szünetel.

Amikor én (Jeff) abban a drogszanatóriumban dolgoztam, összeesküvések szövődtek a munkatársak között a vezetőség ellenében. Ahelyett, hogy nyiltan konfrontálódtunk volna (mivel tudtuk, hogy akkor nagy bajban lennénk), zárt ajtók mögött találkozgattunk. Munkatársak kis csoportjai próbálták megoldani az intézet problémáit egymás között, de az semmit nem használt. Egy idő után eljutottunk arra a pontra, hogy a problémák zárt ajtók mögötti megoldása több időt emésztett fel, mint a betegek felé való szolgálat.

Összefoglalás

Amikor ezek a jellemzők megtalálhatók egy gyülekezetben vagy keresztény családban, az eredmény szellemi bántalmazás. Zárt rendszer jön létre, merev korlátokkal, amely meggátolja, hogy az emberek elmenjenek. Rengeteg tévképzet alakul ki a külső világ sok gonoszságáról, hogy az emberek bent maradjanak, és a tekintély folyamatos érzékeltetése lesz jelen, hogy az embereket jó teljesítményre kényszerítse. Emellett sok fáradt és megsebzett élet jön létre, akik azt hiszik, hogy nem elég szellemiek vagy csak egyszerűen megőrültek. Nekik pedig komoly problémáik lesznek, hogy Istennel a szívük mélyéről kapcsolatba kerüljenek.

Mindezek mellett, az ilyen rendszerekben élő emberek teljesen alkalmatlanná válhatnak a hétköznapi életre. Mikor elhagyják a csoportot, bármely okból, száraz falevelek módjára sodortatnak, vagy könnyen egy másik bántalmazó rendszer szippantja be őket.

Miként lehetséges ez? Hogyan juthat egy Istent szerető ember el odáig, hogy kerülje Őt? És hogyan lehetséges, hogy egy szellemi bántalmazást megtapasztaló ember egy másik bántalmazó csoport karjaiba veti magát?

Úgy gondoljuk, hogy a válasz a bántalmazó rendszerek bibliamagyarázatában illetve félremagyarázásában rejlik. Ez a legsúlyosabb probléma, ami mélyebb vizsgálatot igényel.

Isten Igéje kard, ha jól használják, lámpás, ami nyilvánvalóvá teszi a szív indítékait, és megvilágítja az utat Isten követőinek. Ha rosszul használják, nem más, mint egy bunkó, azoknak a kezében, akik egyenlőséget tesznek a színjáték és az engedelmesség, valamint a hallgatás és a békesség közé. Lássuk a különbséget.

(Forrás: The Subtle Power of Spiritual Abuse)

http://szellemieroszak.wordpress.com/2010/07/01/titkolozas/

 


Oszd meg a Tumblr-en